Hjem Nyheter VIKTIG – ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

VIKTIG – ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Av Thomas Griffin

Elektronisk kommunikasjon

I medhold av nye regler i Eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon fra styret til eierne vil skje elektronisk. 

Fra 1. januar 2022 vil kommunikasjon med eierne kun skje per e-post og via sameiets nettside. Dette gjelder også innkalling til årsmøter o.l. Det er av denne grunn svært viktig at du påser at styret har din e-post adresse. Er du i tvil om dette bes det om at du sender en e-post til styret på professorlokka@styremail.no. Oppgi navn, adresse og e-postadresse.  

Dersom du likevel ønsker at kommunikasjonen skal skje via ordinær post, må du reservere deg mot elektronisk kommunikasjon innen 15. desember 2021. Dette gjøres ved å sende en e-post til professorlokka@styremail.no eller ved å legge et brev i brevsprekken i døren ved siden av døren til styrerommet på hjørnet av Finmarksgata 48. 

Styret ønsker med dette å sikre effektiv kommunikasjon mellom styret og eierne, så vel som at det sparer sameiet for unødige kostnader. 

For øvrig oppfordrer vi alle til å abonnere på nyheter på sameiets nettside. Dere vil da motta en e-post når styret legger ut nye saker på nettsiden. 

Med vennlig hilsen,

Styret

You may also like