Hjem Info om rehabilitering Varsel fra Front/Palmgren om kontrollmåling av vinduer og dører

Varsel fra Front/Palmgren om kontrollmåling av vinduer og dører

Av Thomas Griffin

Front Entreprenør har engasjert Palmgren AS til utskifting av dører og vinduer i Sameiet
Professorløkka.

I forbindelse med planlegging av prosjektet er det nødvendig med tilgang inn i leiligheter for å
kontrollere mål på vinduer, dører og utforinger.
Det vil bli kontrollmålt i tidsrommet kl. 07:30 til ca. 10:30 iht. nedenstående dager:

Torsdag 17.09.2020. Finnmarkgata 48 og 46
Fredag 18.09.2020. Finnmarkgata 44, 42 og 40

Kontrollmålingen foregår i ovenstående rekkefølge, og tar ca. 5-10 minutter i hver leilighet. Vi
kommer innom i alle leiligheter.

Vi ber dere akseptere oppsatt tidsplan og at dere tilpasser dere dette.
For at vi skal ha kontroll på oppmålingen, må vi ta det i denne rekkefølgen og kan derfor ikke hoppe
frem og tilbake. Vi starter i øverste etasje og jobber oss nedover.

Da det i denne fase er en absolutt nødvendighet med fokus på selve kontrollmålingen, ber vi om at
det under kontrollmålingen ikke stilles unødvendige spørsmål.

Detaljert informasjon og fremdriftsplan blir meddelt i god tid før oppstart.
Vi ser frem til et hyggelig samarbeid.

Med vennlig hilsen
Styret/Front/Palmgren AS

Benjamin Effersø
Mail: be@palmgren.as

You may also like