Hjem Info om rehabilitering Utbedringer av skader ifm. vindusutskiftninger

Utbedringer av skader ifm. vindusutskiftninger

Av Thomas Griffin

Fredag 18 juni henger Front oppslag på alle inngangsdører i Finnmarskgata 48 og 46 med info om befaring torsdag 24 juni fra kl 0800. Front begynner i øverste etasje i 48 og jobber seg nedover og begynner så på toppen i 46.

Utbedringer vil finnes sted mandag eller tirsdag påfølgende uke (28/29 juni) og utover uken. Ved utbedring må leiligheten være tilgjengelig i to til tre dager i strekk for utbedring (tid til sparkling/puss av sårskader tar fort et par dager).

Det er ikke sikkert Front rekker å utbedre i alle leilighetene i nr 48 og 46 i uke 26 og arbeidet vil da fortsette, også med nye befaringer, i starten av august.

Etter ferien vil det vil det bli varslet på samme måte, ca en uke i forveien av befaring, med oppstart utbedringer påfølgende uke.

Styret vil presisere at det ikke er opp til hver enkelt beboer å bestemme hva som skal utbedres, dette blir avgjort av representant fra sameiet.

– Styret

You may also like