Hjem Styret

Styret

Av pl_admin

Styremedlemmer

Christian Engelstad
Petter Schultz Tøssebro
Mette Johnsrud
Stian Pedersen
Ragnhild Vikøyr
Marlen Krause

Varamedlemmer

Thomas Griffin
Magne K. Eckhoff

Saker eller henvendelser meldes via styrets mailadresse: professorlokka@styremail.no