Hjem Info om rehabilitering STATUS REHHABILITERINGSPROSJEKTET

STATUS REHHABILITERINGSPROSJEKTET

Av Thomas Griffin

Dreneringsarbeidene blir ferdigstilt nå før jul. Det vil nå bli en pause i arbeidene som en følge av at Bonum venter på avklaring av rammetillatelse fra kommunen. Rehabiliteringsprosjektet skal som kjent delvis finansieres ved salg av loftarealet til Bonum, og en forutsetning for betaling fra Bonum er at kommunen gir tiltalelse til utbygging av loftet. Rehabiliteringsprosjektet vil gjenopptas så snart avklaring fra kommunen foreligger.

Styret benytter anledningen til å ønske alle beboerne en god jul!

You may also like