Hjem Info om rehabilitering Status rehabilitering- og loftprosjekt

Status rehabilitering- og loftprosjekt

Av Marte Bakk

Styret vil bruke den nye nettsiden til å holde seksjonseierne/beboerne løpende oppdatert på prosjektene. Når det nærmer seg byggestart vil det bli lagt ut detaljerte opplysninger som det forventes at alle følger med på. Særlig viktig informasjon vil også blir slått opp på tavlene i oppgangene.

Rehabiliteringsprosjektet

Anbudsdokumenter sendes i disse dager uten til en rekke entreprenører. Entreprenørene vil i løpet av september måned foreta befaringer, og inngi tilbud på prosjektet. Dersom ting for øvrig går etter planen, vil byggestart skje primo 2019.

Loftprosjektet

Styret er i sluttforhandlinger med Bonum. Det er planen at loftene vil bli bygd ut samtidig som rehabiliteringen pågår. Det vil altså finne sted to parallelle prosjekter.

Styret

You may also like