Hjem Info om rehabilitering STATUS REHABILITERING- OG LOFTPROSJEKT

STATUS REHABILITERING- OG LOFTPROSJEKT

Av Harald Nyhus

Rehabilitering:

Som tidligere varslet har vi foretatt en tredjeparts vurdering av anbudsdokumentene. Vurderingen medførte at styret så seg nødt til å foreta en tilstandsvurdering av enkelte deler av bygningsmassen. Det ble avdekket porøsitet, som blant annet førte til at det nå er lagt inn en opsjon på lettbalkonger i anbudsdokumentasjonen.

Anbudsdokumentene skal endelig vedtas på styremøte i uke 7, og sendes da umiddelbart ut til aktuelle entreprenører.

Loftprosjekt:

Ved hjelp av arkitekt fra Bonum og vaktmester jobbes det fortsatt med mulighetene for å tilby de eksisterende toppetasjene ekstra kjellerbod som alternativ til loftsbod. Dette for de av seksjonseierne som er interessert i et slikt alternativt. Signering av avtale med loftentreprenør utstår til dette er avklart.

-Styret

You may also like