Hjem Info om rehabilitering Status Rehabilitering- og loftprosjekt

Status Rehabilitering- og loftprosjekt

Av Harald Nyhus

Rehabilitering:

Anbudsdokumentene utarbeidet av styret og Aase er nå klare. Dokumentene er sendt til en tredjeparts vurdering, slik at sjansene for at det skal oppstå forsinkelser og uenigheter med fremtidig entreprenør minimeres. Anbudsdokumentene vil bli sendt ut til aktuelle entreprenører i løpet av november 2018. Planen er å ha avtale med entreprenør klar i løpet av januar 2019, og at arbeidene påbegynnes så snart som mulig etter dette. Nærmere informasjon vil bli sent ut så snart dette foreligger.

 

Loftprosjekt:

Det jobbes nå med plan over kjellerboder for å oppnå en optimal løsning. Det vil bli avholdt et møte med eiere av toppetasjene i anledning loftbodene i løpet av november. Innkalling til dette møte vil bli sendt ut snarlig.

 

-Styret

You may also like