Hjem Info om rehabilitering Søknad innlevert: Etablering av leiligheter på loftarealene.

Søknad innlevert: Etablering av leiligheter på loftarealene.

Av Thomas Griffin

Bonum sendt inn søknad (17.feb) om rammetillatelse for etablering av leiligheter på loftarealene. Som kjent er rehabiliteringsprosjektet, med unntak av fullførte dreneringsarbeider, satt på hold i påvente av avklaring fra kommunen. Dette fordi rehabiliteringsprosjektet delvis skal finansieres gjennom salg av loftene.

Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker. Vi håper å kunne gi dere en oppdatert informasjon på årsmøte.

-Styret  

You may also like