Hjem Nyheter Setningsskader i Finmarksgata 44-48 og Telavåggata 4-8

Setningsskader i Finmarksgata 44-48 og Telavåggata 4-8

Av Thomas Griffin

Det har dessverre blitt avdekket alvorlige setningsskader på flere deler av vår bygningsmasse. I kjelleren er det flere steder er opp mot 25cm klaring mellom betong gulv og masser. Det er i tillegg til dels store sprekker langs veggene. Det mest alvorlige per nå er bruddskader på avløpsrør, varmtvannsrør og sirkulasjonsrør. Disse har foreløpige blitt utbedret i tillegg til at de gamle fyrkjelene har blir demontert og fjernet (grunnet synkende gulv).

Styret har de siste månedene vært på desperat jakt etter en geotekniker for å få en fullstendig oversikt, men dette har visst seg helt umulig. Selskapene har ikke kapasitet blant annet grunnet etterarbeider etter Gjerdrum-ulykken. Fagfolkene som har vært innom hos oss, vel og merke ikke geoteknikere, mener at setningsskadene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko all den til byggene våre står på påler som er festet til fjell. Dersom noen i sameiet har kjennskap til geotekniskere med kapasitet bes de tar kontakt med styret.

Det er god grunn til å tro at setningsskadene skyldes borrearbeid utført hos Engelsborg borettslag over gaten. Tøyenhus har allerede tatt ut søksmål mot Engelsborg, og styret har besluttet at vi skal ta del i dette søksmålet. Vi benytter oss av samme advokat som Tøyenhus. Da det fullstendige og fremtidige skadeomfang verken er avklart hos oss eller hos Tøyenhus omhandler dette søksmålet spørsmål om ansvar og ikke utbedring. Vi ønsker altså en dom på at Engelsborg er ansvarlige for oppståtte og fremtidige skader.

Det er dessverre slik at overnevnte skader innebærer ikke ubetydelige kostnader for sameiet. Styret vil fortløpende vurdere å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å fremme forslag om å innhente nødvendig kapital.

Mvh,

Styret.

You may also like