Hjem Nyheter SAMEIET PROFESSORLØKKA – VARSEL OM ORDINÆRT ÅRSMØTE – 9.Mai

SAMEIET PROFESSORLØKKA – VARSEL OM ORDINÆRT ÅRSMØTE – 9.Mai

Av Thomas Griffin


På vegne av styret i Sameiet Professorløkka vil vi herved gjøre oppmerksom på at ordinært
årsmøte avholdes 9. mai 2022 (Ikke 10. Mai som tidligere skrevet)

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende innen kl. 12:00
den 27. mars 2022.

Saker meldes per e-post til: professorlokka@styremail.no, eller per post til:

SAMEIET PROFESSORLØKKA
c/o HBEF
Postboks 6666 St Olavs Plass
0129 OSLO

For å få en god og effektiv saksbehandling er det ønskelig at:
 Det klart fremgår at saken ønskes behandlet på ordinært årsmøte
 Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
 Det må påregnes at innmeldte saker kan bli gjengitt i innkallingen i den form de er
mottatt.

Innkalling vil bli sendt ut i samsvar med gjeldende frister.
Innkallingen vil inneholde informasjon om måten møtet gjennomføres på.

You may also like