Hjem Info om rehabilitering Sameiet har signert avtale med Bonum – avtale om rehabilitering snart på plass

Sameiet har signert avtale med Bonum – avtale om rehabilitering snart på plass

Av Harald Nyhus

Etter tidkrevende forhandlinger har styret i dag signert avtale med Bonum om salg av loftarealene. Styret er meget fornøyd med avtalen som innebærer et betydelig kontantbeløp til sameiet, i tillegg til at Bonum vil legge om taket, bygge nye boder i kjelleren, foreta en oppussing av oppgangene, installere sentralt brannalarmanlegg, samt etablere 2 stk overbygde sykkelhus. Avtalen forutsetter at kommunen samtykker til hevning av taket med 1 meter. Dersom samtykke ikke gis vil avtalen falle bort.

Det er i avtalen lagt opp til at Bonums arbeider i størst mulig grad samkjøres med rehabiliteringsarbeidene. Dette for holde byggeperioden så kort som mulig, for dermed å redusere belastningen for beboerne.

Styret sitter om dagen i avsluttende avklaringsmøter med entreprenør som vil foreta rehabiliteringen av fasade, balkonger mm. Det er ventet at avtale vil bli signert i løpet av et par uker, og at arbeidene vil bli igangsatt i løpet av august måned. Drenering rundt bygningsmassen er det første arbeidet som vil bli gjennomført.  

Så snart dato for igangsettelse av arbeidende er avklart, og entreprenøren har besluttet hvilke bygg som skal tas i hvilken rekkefølge, vil styret sende ut informasjon om dette.

Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i slutten av august. I dette møte vil både loft- og rehabiliteringsentreprenør redegjøre for arbeidene som skal gjøres, og på hvilken måte arbeidene vil påvirke deres hverdag.

Mvh,

Styret  

You may also like