Hjem Vaskekjeller

Vaskekjeller

Av Harald Nyhus

Sameiet har 3 vaskerier.
Oppgangsnøkkelen passer til vaskeriet
Dere som bor på Sarsgate og Monradsgate kan benytte vaskeriet på Monradsgate 26.
Dere som bor på Televåggate kan benytte vaskeriet på Televåggate 8
Dere som bor på Finnmarkgate kan benytte vaskeriet på Finnmarkgate 48


English follow below.

 1. Vaskerommet har to vaskemaskiner og flere kummer som benyttes for vasking. Disse skal behandles pent og holdes rene. Om noe blir ødelagt, må vaktmesteren kontaktes umiddelbart. Dørene til vaskemaskinen skal stå ÅPNE når maskinene ikke er i bruk, for utlufting av fuktighet.
 2. For å bruke vaskemaskinene må du resevere tid. Det henger en tavle på veggen inne på vaskerommet som viser seks forskjellige vasketider per dag. Sett en hengelås med ditt leilighetsnummer der det er ledig, og respekter din vasketid. Det er kun bruk av hengelås som gjelder, papirlapper, tape eller annet telles ikke. Det er kun tillatt med 1 hengelås per leilighet.
 3. Vaskerommet har tørkeskap og tørketrommel. Her er det viktig at klær som er tørket blir hentet. Om sommeren er varmeanlegget slått av, da tar det lengre tid å tørke klær i tørkeskap. Tørkeskap og tørketrommel følger booket tid. Døren til tørketrommelen skal være STENGT når den ikke er i bruk. Husk å rense lofilter (i skap under dør) etter hvert bruk!
 4. Man kan vaske og tørke klær alle dager i uken mellom kl. 07.00 – kl. 21.00.
 5. Om booket vasketid er ubenyttet etter 30 minutter, kan den benyttes av andre.
 6. Du tar selv kontakt med den det gjelder om det oppstår problemer med din eller andres vask, vasketid eller annet.
 7. For å holde vaskekjelleren ren er det viktig at hver og en tar ansvar og rydder etter seg.
 8. Dersom man kun benytter seg av den ene vaskemaskinen, kan en annen benytte den andre vaskemaskinen, forutsatt at det har gått minimum 30 minutter siden vasketiden begynte.
 9. Det er kun tillatt å starte en vask dersom denne blir ferdig før vasketiden er over.
 10. Det er ikke tillatt å ta ut andres klær fra vaskemaskinen når det ikke er din booket vasketid.
 11. Det er ikke tillatt med dyr i vaskekjelleren på grunn av allergi.


 1. The laundry room has two washing machines, a tumble-dryer, and drying cabinet. These should be treated nicely, and kept clean. If you see any damage, please inform the janitor immediately. The doors to the washing machines should be left open when machines are not in
  use to prevent moisture and odour.
 2. In order to use the laundry room, you need to book your time using the board on the wall showing six different time slots per day. You will need a padlock with your apartment number. Place your lock on the desired time slot (if this is free). Please respect your allotted washing-time. Your washing-time only applies when your lock is used on that time. – scraps of paper, tape etc, are not valid. Only one padlock per apartment is permitted.
 3. For drying, the laundry room has a central-heated drying cabinet, and a tumble-dryer, which may be used with your allotted time. It is important that your clothes are not left in these. Please allow for a longer drying time in the summer, as the central heating is switched off in the dry cabinet. Items can stay in the drying cabinet until the next day. The tumble-dryer door must be closed when not in use. Remember to clean the lint filter-screen (door at the bottom of the dryer) after each use!
 4. One can wash and dry clothes every day of the week between the hours. 07.00 – 21:00.
 5. If a booked time slot is not in use after 30 minutes, it may be used by another person.
 6. Should a problem arise with your or other people’s time or washing, you must contact and inform the other party involved.
 7. Keep the laundry room clean at all times. If you make a mess, clean it up!
 8. If only one washing machine is in use, it is permitted to use the second washing machine provided 30 mins have passed on that allotted time-slot.
 9. It is not permitted to start a wash cycle if this will last longer than your/the allotted time.
 10. It is not permitted to remove other people’s items from the washing machines if it is booked by another user.
 11. Pets are not allowed in the laundry room due to allergies.

God vasking/Happy washing
– Styret