Hjem Nyheter PROFESSORLØKKA 2020/2021 Nye Styremedlemmer og info.

PROFESSORLØKKA 2020/2021 Nye Styremedlemmer og info.

Av Thomas Griffin

Nettside: www.professorlokka.no
Mailadresse til styret professorlokka@gmail.com

Styremedlemmer
Christian Engelstad
Petter Schultz Tøssebro 
Mette Johnsrud
Stian Pedersen 
Ragnhild Vikøyr 

Varamedlemmer
Thomas Griffin
Robinson Elias Toro
Magne K. Eckhoff

Saker eller henvendelser meldes via styrets mailadresse:  professorlokka@gmail.com

Vi ønsker lykke til takker tidligere styremedlemmer Helena Kahila, Anne Wolf og Harald Nyhus.
Takk for deres innsats!
Hilsen Styret.

You may also like