Hjem Nyheter ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 Sameiet Professorløkka

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 Sameiet Professorløkka

Av Thomas Griffin

Tid: Tirsdag 23. juni 2020, kl. 18:00
Sted: Engelsborg Eldresenter, Helgesens gate 62, Oslo

SAKSLISTE:
Styrets beretning
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Innkomne saker
Valg

På bakgrunn av situasjonen med Coronaviruset, er det viktig å gjøre en konkret vurdering av hvilken smitte man eksponerer seg selv og andre for.

Hvis du er usikker på om du bør møte personlig på årsmøtet, minner vi om at det er mulig å gi fullmakt til styreleder eller en annen som uansett skal på årsmøtet.

Ved det minste tegn til sykdom, eller hvis du vet du har blitt eksponert for smitte, skal du ikke møte opp personlig.

For å muliggjøre dette oppfordres de som møter til å sette seg godt inn i sakslisten før møtet avholdes.
Vi ber alle holde seg orienterte om Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for å redusere smitterisiko.

Med vennlig hilsen, styret i Sameiet Professorløkka

You may also like