Hjem Nyheter NYHETSBREV – SAMEIET PROFESSORLØKKA – AUGUST 2020

NYHETSBREV – SAMEIET PROFESSORLØKKA – AUGUST 2020

Av Thomas Griffin

I anledning det pågående rehabiliteringsprosjektet ønsker styret å informere om følgende:

– Vi oppfordrer alle beboerne til å følge med på nettsiden som er etablert i anledning prosjektet. På denne siden vil det løpende gis oppdatert informasjon om fremdrift m.m.:
https://frontent.no/beboerinformasjon/sameiet-professorlokka/.

(Dere finner link til siden på sameiets nettside) Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra denne siden. 
– Alle beboerne bør også abonnere på nyhetsbrevet på vår nettside. Dere vil da få mail tilsendt så snart det legges ut ny informasjon. www.professorlokka.no

– Styret vil påse merking av alle seksjoner med seksjonsnummer. Det vil bli påklistret et diskre lite merke i dørkarmen. Dette for at entreprenør og styret lettere kan identifisere leilighetene ved behov.  

– Fremdriftsplanen i prosjektet er som følger:

Finmarsgata 40,42,44 og 46 juli 2020 – januar 2021
Telavåggata 2,4,6 og 8 desember 2020 – juni 2021
Monrads gate 22,24,26 mai 2021 – desember 2021
Sars gate 37-39 mai 2021 – desember 2021

-Prosjektet er som kjent finansiert ved låneopptak. Felleskostnadene vil bli økt med ca. 20 % fra januar 2021, og deretter ytterligere 25% fra januar 2022. Nærmere informasjon vil bli sendt ut. 

– Bonum er fortsatt i dialog med kommunen vedrørende loftutbyggingen. Hvorvidt loftene faktisk blir bygd om til leiligheter, og at sameiet dermed blir tilført kapital, er altså ikke endelig avklart.

Dere kan følge med på saken på kommunens side for saksinnsyn:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/

– Styret har fått ny e-post adresse – professorlokka@styremail.no 

Med vennlig hilsen,
Styret 

You may also like