Hjem Setningsskader Mer info om bod og setningsskadearbeid, Finnmarkgata.

Mer info om bod og setningsskadearbeid, Finnmarkgata.

Av Thomas Griffin

Styret har fått mange spørsmål ang bodene er påvirket av arbeid i Finnmarkgata, grunnet Setningsskader.
Arbeidet blir utført av Pentex as, som trenger tilgang til berørte bod. https://www.facebook.com/PentexNorge/

– Bodene blir markert med en lapp på døra til berørt bod i kjelleren, vennligst sjekk om din kjellerbod er påvirket.

– Bodene trenges ikke tømmes helt, men det må være minimum 1m avstand mellom deres ting i boden og vegg mot Finnmarkgata. Dette for å gi tilgang til arbeidene når det jobber. Om man er redd for ting og saker burde disse flyttes.

– Grunnen for at det må frigjøres plass er at avløpsrør vil bli montert på denne veggen langs Finnmarkgata gjennom blokka.

– Det kan med kort varsel kreves tilgang til øvrige boder. Vennligst følg med.

 PGA byggestøv er det anbefalt at ting i bod dekkes godt med plast – dette gjelder også for andre boder i nærheten.

For å få tilgang til bodene må nøkler overleveres. Legg bodnøklene i en konvolutt tydelig merket med:

– Kjellerbod Nummer
– Beboer Navn  og tlf
– Leilighetsnummer+adresse 

Konvoluttene må legges i brevsprekken i døren til styrerommet i Finnmarksgata 48 innen søndag 19. Juni kl. 20.
Nøkkel vil returneres så snart arbeidet er gjennomført.

-Styret