Hjem Nyheter KORRIGERING TILVALGSLISTE

KORRIGERING TILVALGSLISTE

Av Thomas Griffin

Det vises til utsendt tilvalgsliste av 9. september. Flere beboere har
reagert på at styret krever at enten ingen eller begge seksjonseierne
på hver side av dobbeltbalkongene må anskaffe skjermfelt.

Styret har på bakgrunn av tilbakemeldingene tatt en ny runde med
arkitekt og entreprenør. Styret trekker kravet tilbake, slik at den
enkelte seksjonseier kan bestille skjermfelt uavhengig av om
seksjonseier på den andre delen av dobbeltbalkongen gjør dette.

Det gis med dette utsatt frist til 25. oktober for å endre eller sende
inn ny bestilling. E-post sendes til professorlokka@styremail.no

Mvh,

Styret

You may also like