Hjem Nyheter HASTER – Tilgang til Bod, Finnmarkgata

HASTER – Tilgang til Bod, Finnmarkgata

Av Thomas Griffin

I forbindelse med nødvendigarbeid med setningsskader trenger Pentex/Styret tilgang til ulike bod på Finnmarkgata snarest.
Vennligst sjekk om ditt bod er påvirket!


Tiltak i bod nr. 157, 167, 174, 177 og 173.
Vennligst avtale med Jan Helgesen (Prosjektleder hos Pentex) Telefon : 41509098 ang. dato for tilgang

  • Bodene trenges ikke tømmes helt, men det må være minimum 1m avstand mellom deres ting i boden og vegg mot Finnmarkgata. Dette for å gi tilgang til arbeidene når det jobber. Om man er bekymret for saker i bod (støv/skade) burde disse flyttes til et annet sted. Det er anbefalt at ting er dekket mot støv.
  • Grunnen for at det må frigjøres plass er at avløpsrør vil bli montert på denne veggen langs Finnmarkgata gjennom blokka.
  • For å få tilgang til bodene må nøkler overleveres. Legg bodnøklene innen søndag, 03.07.22 i en konvolutt tydelig merket med:
    • Kjellerbod Nummer
    • Beboer Navn og tlf
    • Leilighetsnummer+adresse 

Disse leveres i grønn postkasse ved stryerommet, eller til Jan Helgesen (se over).

Mangler nøkkel/Tilgang bod: 133 & 146
Styret har ikke fått nøkkel etter tidligere varslet på boder: 133 & 146.
Her må nøkkel innleveres ila uka. Om ikke, har Pentax fått tilatelse til å bryte låsene.

Må tømmes snarest: Boder 114, 120, 131
Følgende tidligere varslet kjellerbod behandles snarest: 114, 120, 131.
Disse var varslet for et stund siden, og det er nødvendig å få tilgang. Om
Styret/Pentex ikke får tilgang, må vi bryte lås. Frist 03.07.22.

NB: Dette er helt nødvending arbeid.
Styret/Pentex vil ikke ta ansvar for evt. skade på ting i kjellerboder som ikke har blitt flyttet/tømt, eller om bod står ulåst pga klipping av hengelås.

Møbler under trapp:
Det er plassert en del møbler under trapp i Finnmarkgata 42.
Alt må fjernes innen søndag 03.07.22.

-Styret

You may also like