Hjem Info om rehabilitering Entreprenør er nå i gang

Entreprenør er nå i gang

Av Thomas Griffin

Entreprenør er nå i gang med graving- og dreneringsarbeider. I tillegg gjøres eiendommen klar for stillaser mm., ved at planter og trær beskjæres.

Grunnet saksbehandlingstid i kommunen vil vi tidligst få rammetillatelse for utbygging av loftene i november/desember. Av denne grunn vil selve rehabiliteringen neppe begynne før februar 2020.

Styret vil i god tid gi informasjon om tømming av boder mm..

You may also like