Hjem Info om rehabilitering Brukstillatelse på balkonger Finnmarksgata

Brukstillatelse på balkonger Finnmarksgata

Av Thomas Griffin

Det er midlertidig brukstillatelse til balkonger i Finnmarksgata.

For detaljert info se på beboersider til Front:
https://frontent.no/beboerinformasjon/sameiet-professorlokka/

Det et runde med å sette inn sylindere i balkongdører til små balkonger i nr 44, og til leiligheter i nr 40 og 42.
Små balkonger i nr 48 og 46 har allerede sylindere og der er sperringer fjernet, disse kan tas i bruk umiddelbart.

Store balkonger i nr 48, 46 og 44 vil ikke bli klargjort før etter ferien.

For balkonger som åpnes opp nå vil det gjenstå arbeid med belegg på inntrukket betonggulv og noe beslagsarbeider, dette utførers etter ferien.

Til info, Front vil ha få på jobb fram til 2.august.

Fortsattgod sommer. Styret.

You may also like