Hjem Branninstrukser

Branninstrukser

Av pl_admin

Brannsikring i Sameiet Professorløkka

  • Alle boenheter skal ha fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr, dette skal beboerene kjøpe inn selv.

Røykvarsler

Det er krav om at hver boenhet skal ha montert minst én røykvarsler. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket. Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varslersignalet høres tydelig.

Slokkeutstyr

Det er krav om at hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. Dette kan enten være en godkjent husbrannslange eller et håndslokkeapparat. Håndslokkeapparatet må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

nnenfor boenheten er det beboerens ansvar å sørge for det jevnlige vedlikeholdet og tilsyn med slokkeutstyret. Eier må minne beboerne på deres ansvar for å at utstyret er til stede og at det er i orden. Det er eiers ansvar at slokkeutstyr kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med leverandørens retningslinjer.

Sameiet har avtale med Norsk Brannvern som foretar årlig inspeksjon av røykvarsler og slukkeutstyr.

Brannalarmanlegg

I forbindelse med rehabiliteringsprosjekt/loftsalg vil det bli installert felles brannalarmanlegg i fellesarealene. Dersom det begynner å brenne i for eksempel korridorer, trapperom og kjellerområder eller hos naboen vil alarmen gå.